• Home
 • Visie
 • Voor wie
 • Aanbod
  • PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK
  • Onderzoek geeft inzicht in het algehele functioneren van het kind en biedt richting aan verdere begeleiding.
   IBPraktijkLBvierkantwebversie81922.jpg
   Psychologisch onderzoek wordt ingezet bij vragen over het intelligentieniveau en/of schoolprestaties. Ook als een kind of jongere sociaal-emotioneel problemen ervaart of als er gedragsproblemen lijken te zijn, helpt psychologisch onderzoek de oorzaak voor de problemen te duiden.
   Wanneer ik van mening ben dat psychologisch onderzoek een bijdrage levert aan het verminderen van de klachten en het verbeteren van de vaardigheden, bespreek ik dat met u en uw kind of met de jongere.

   Een onderzoek bij Praktijk Leeuwenburgh is altijd handelingsgericht, dat wil zeggen dat de nadruk ligt op ‘wat het kind nodig heeft’. Ik maak gebruik van wetenschappelijk genormeerde onderzoeksmiddelen afgestemd op de leeftijd van het kind. Bijvoorbeeld vragenlijsten, interviews, intelligentietests, observaties (thuis, op school of tijdens de testafname) en opdrachten zoals tekeningen en verhalen.

   'Max is een rustige wat introverte jongen van 14 jaar. Hij gaat volgend jaar naar de derde klas van het vwo. Zijn motivatie voor school is het afgelopen jaar flink omlaag gegaan. Hij presteert nog goed genoeg maar raakt somber over hoe het nu gaat met school. Zijn ouders hebben al van alles geprobeerd om hem te motiveren maar niets lijkt echt te helpen'.

   'Rosalie is 9 jaar en zit in groep vijf. Op school is besloten om haar wat verbreding te bieden in een plusklas. Rosalie is leergierig en vindt de plusklas leuk. Toch vragen ouders zich af of dat voldoende is voor haar. De leerkracht van de plusklas heeft geadviseerd een aanvullend intelligentie onderzoek te laten doen. Misschien is Rosalie hoogbegaafd en is er meer nodig om haar uit te dagen'.

   Voor informatie over mijn werkwijze rondom psychologisch onderzoek en aanmeldingen zie WERKWIJZE.

   Meer informatie over intelligentieonderzoek, sociaal-emotioneel onderzoek en onderzoek naar aandacht en concentratie treft u hieronder aan.
   IBPraktijkLBvierkantwebversie8225.jpg
  • BEGELEIDING
  • HULP BIJ OPVOEDEN
  • SCHOLEN
 • Werkwijze en tarieven
 • Particuliere zorg
 • Over de praktijk
 • Kidspagina
 • Contact