• Home
 • Visie
 • Voor wie
 • Aanbod
  • PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK
  • BEGELEIDING
  • HULP BIJ OPVOEDEN
  • Omdat problemen die kinderen ervaren vaak niet op zichzelf staan, bied ik hulp aan om u als ouder te ondersteunen bij de opvoeding.
   IBPraktijkLBvierkantwebversie8292.jpg
   Wanneer u vragen heeft over de interactie tussen u als ouders en uw kind(eren) is opvoedondersteuning een mooi middel om deze interactie onder de loep te nemen.

   U wordt uitgenodigd voor een intakegesprek om uw vragen en situatie in kaart te brengen. Vervolgens kan er een thuisobservatie plaatsvinden, gericht op de interactie tussen ouders en kind(eren).

   Bij de observatie staan vier vragen centraal:

   • Welke initiatieven neemt het kind om contact te maken?
   • Hoe reageren de opvoeders op die initiatieven?
   • Welke initiatieven neemt de opvoeder(s) om contact te maken?
   • Hoe reageren het kind(eren) op die initiatieven?

   Na de thuisobservatie wordt een persoonlijk advies met concrete handvatten geformuleerd. U gaat thuis met deze tools aan de slag. Er vindt na een week een telefonische tussenevaluatie plaats, waarin mogelijk het advies wordt bijgesteld. Na een aantal weken, afhankelijk van het gestelde advies, vindt er een eindevaluatie plaats in de praktijk.

   Ook is het mogelijk om als ouder(s) gesprekken te voeren over de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Bijvoorbeeld als uw puberzoon of dochter zelf geen begeleiding wenst, maar u met de handen in het haar zit omdat uw zoon of dochter dreigt te ontsporen. Ouderbegeleiding kan dan helpen om als ouder weer terug te komen in uw autoriteit en de relatie met uw kind te verbeteren.

   ‘Melle is 16 jaar en zit in de derde klas van de HAVO. Hij is vorig jaar blijven zitten, maar ook dit jaar gaat het niet goed op school. Hij spijbelt veel. Daarnaast vinden zijn ouders dat hij met de verkeerde vrienden omgaat. Zij vermoeden dat hij drugs gebruikt. Thuis maakt Melle veel ruzie. Met zijn vader kunnen de ruzies hoog oplopen. De moeder van Melle heeft genoeg van de discussies en geeft Melle vaak zijn zin, om de sfeer thuis voor de andere kinderen niet te verpesten. De jongere broertjes van Melle hebben last van het gedrag van Melle en de sfeer thuis. De ouders van Melle zijn bang dat zijn ontwikkeling in een neerwaartse spiraal zit' .

   ‘Benthe is 10 jaar ze zit in groep zes. Het is een temperamentvolle jonge meid. Ze heeft een oudere zus. Op school gaat het goed, ze loopt alleen wat achter met spelling. Ouders worstelen thuis al een lange tijd met de boosheid van Benthe. Benthe kan soms een half uur lang in haar boosheid blijven hangen. Ze huilt, roept lelijke woorden en lijkt heel snel gepikeerd. Belonen en straffen helpen niet. Op de trap zetten om af te koelen werkt ook niet meer. De sfeer in huis is gespannen’.

   Voor informatie over mijn werkwijze rondom opvoedondersteuning en aanmeldingen zie WERKWIJZE
  • SCHOLEN
 • Werkwijze en tarieven
 • Particuliere zorg
 • Over de praktijk
 • Kidspagina
 • Contact