• Home
 • Visie
 • Voor wie
 • Aanbod
  • PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK
  • BEGELEIDING
  • Tijdens een individueel begeleidingstraject ligt de nadruk ligt op de interactie tussen de ervaren problemen, de persoonlijke stijl of karakter van het kind en zijn of haar omgeving.
   IBPraktijkLBvierkantwebversie8186.jpg
   IBPraktijkLBvierkantwebversie8266.jpg
   Problemen van kinderen en jongeren zijn vaak het resultaat van de interactie tussen de omgeving en de manier waarop kinderen en jongeren hiermee omgaan, de persoonlijke stijl of karakter.

   Angsten, piekeren, somberheid, slaapproblemen, lichamelijke klachten en ruzies zijn voorbeelden van problemen. Echtscheiding, ziekte in de familie, een juf waarmee het niet klikt, de overgang naar de middelbare school en pesten zijn voorbeelden van omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op de problemen. Tot slot bepaalt of een kind een flap uit, stil en teruggetrokken, over-emotioneel of dominant en impulsief is, de mate waarin de problemen worden ervaren.

   We starten bij het definiƫren van het probleem, de omgevingsfactoren en de persoonlijke stijl van het kind. We formuleren een doel voor de behandeling en zetten in op gedragsverandering. Waar mogelijk betrekken we belangrijke personen uit de omgeving die invloed hebben op de omgevingsfactoren. We sluiten af met een evaluatie. De eerste acht gesprekken vormen de basis voor het begeleidingstraject. Soms blijkt dat er behoefte is de begeleiding te continueren. Dit is vanzelfsprekend in overleg met de ouders.

   Er wordt een eclectische begeleidingsmethode gehanteerd. Er wordt gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie, aangevuld met elementen uit de oplossingsgerichte therapie, systeemtherapie en speltherapie. Afgestemd op de behoefte van het kind, de ouders en de problematiek.
  • HULP BIJ OPVOEDEN
  • SCHOLEN
 • Werkwijze en tarieven
 • Particuliere zorg
 • Over de praktijk
 • Kidspagina
 • Contact