• Home
 • Visie
 • Voor wie
 • Aanbod
 • Werkwijze en tarieven
 • Particuliere zorg
 • Over de praktijk
  • ORTHOPEDAGOOG
  • Een orthopedagoog is een universitair geschoolde gedragswetenschapper gespecialiseerd in de ontwikkeling van het kind.
   IBPraktijkLBvierkantwebversie8407.jpg
   Een orthopedagoog is vergelijkbaar met een psycholoog. Meer dan de psycholoog is de orthopedagoog gericht op de ontwikkeling van het kind zelf en de dynamiek tussen het kind, de opvoeding en het onderwijs. Kinderen en jongeren worden door de orthopedagoog altijd gezien in de context van de omgeving en de omstandigheden waarmee het verbonden is. De omgeving (het systeem) bestaat uit ouders, opvoeders, broers, zussen, familieleden, vrienden, maar ook de school of sportclub.
   Naast behandeling, begeleiding en advies is een geregistreerd orthopedagoog bevoegd om psychologisch onderzoek te verrichten. Zoals het afnemen van een intelligentieonderzoek, onderzoek naar aandachtsfuncties en concentratie of onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
  • DRS. STEFANIE LEEUWENBURGH
  • ANDEREN OVER DE PRAKTIJK
 • Kidspagina
 • Contact